Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 2017

Vyšlo 13. 07. 2017

Jak hodnotit vědu?

str. 375 | Ivan Boháček
 Otázka, která se poslední čtvrtstoletí vrací téměř s každým projednáváním státního rozpočtu a s výroky pop-politiků, že „věda je černá díra na peníze“. V odpovědi na otázku nedošla ke shodě ani samotná vědecká komunita. A když další aktéři spojení s komerční sférou...
Diskuse: 1

Makroskandál s mikroplastem

str. 384 | Jaroslav Petr
Drobné částečky plastů jsou všude. Pohled optikou mikroskopů je odhalí v písku tichomořských atolů, v polárním ledu i v bahně ze dna Mariánského příkopu. Vznikají rozlámáním a roztrháním výrobků z nejrůznějších polymerů, uvolňují se při praní z oděvů ze syntetických vláken,...

Proč má hirola na kahánku?

str. 378 | Jan Robovský
Gracilní, osobitá a krásná východoafrická antilopa hirola (Beatragus hunteri) patří v posledních dekádách se svými klesajícími počty (méně než 500 jedinců) k nejohroženějším savcům, a to navzdory poměrně intenzivní pozornosti ochranářů. Její ochrana může působit frustrujícím dojmem,...

Skvrny před očima

str. 388 | František Vyskočil
Asi každý si jich už někdy všiml. Našedlé nebo krystalické plošky, někdy tmaví červíčci, jindy jen stíny, jako když nám přelétne před okem malá banánová muška. Prostě zákalky. Plavou zdánlivě před očima, přičemž každé oko je má jiné, nebo jsou pouze v jednom oku. Někdy bývají...
Diskuse: 2

Stromy ve vodě

str. 420 | Karel Mach, Martina Havelcová
V trvale zatopených oblastech ale mohou růst i mohutné životaschopné lesy. Známe je z mnoha míst světa a v minulosti rostly i v českých zemích. Za příznivého geologického vývoje dokonce z některých vznikla ložiska uhlí a pozůstatky takových pravěkých lesů se v hnědouhelných dolech mostecké...

Skrytý pomník mistra Jana Husa

str. 454 | Martin Frouz
Historie bronzového památníku mistra Jana Husa obklopeného alegorickými výjevy husitů i pobělohorské emigrace sahá do roku 1890. Tehdy byl ustaven Spolek pro zbudování pomníku mistra Jana Husa, který vedl Vojta Náprstek. V červenci roku 1903 byl položen základní kámen na Staroměstském náměstí...

Když Davidové zastavují Goliáše

str. 412 | Michal Švanda
Že se Slunce otáčí kolem své osy, bylo jasné již Galileovi na počátku 17. století, hned poté, co zamířil své primitivní dalekohledy na denní hvězdu a spatřil na ní tmavé skvrny. Pozorováními s časovým odstupem zjistil, že skvrny mění svou pozici, a správně usoudil, že jde o objekty...

téma — virologie

str. 394
Ptačí sarkomové a leukózové viry Od viru Rousova sarkomu k HIV (Vesmír 96, 394, 2017/7) Jan Svoboda Vzpomínka na mimořádného virologa Jana Svobodu (Vesmír 96, 394, 2017/7) Latence HIV a perspektiva vyléčení Jak překonat rafinovanou strategii viru HIV, kterou vzdoruje léčbě (Vesmír 96, 398,...

Ptačí sarkomové a leukózové viry

str. 394 | Jiří Hejnar
Historie ptačích sarkomových a leukózových virů (ASLV, avian sarcoma and leukosis virus) začala zdánlivě náhodou: Francis Peyton Rous (1879–1970), onkolog z Rockefellerova ústavu v New Yorku, získal slepici s velkým nádorem na prsou. Histologicky šlo o sarkom, nádor vycházející z pojivových...

Jan Svoboda

str. 394 | Jiří Hejnar, Jiří Jonák, Michaela Rumlová, Tomáš Ruml
Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty a dobové okolnosti zásadních objevů v retrovirologii a které mapují současný stav oboru a rozvoj tradičních „svobodovských“ témat. Před...

Latence HIV a perspektivy vyléčení

str. 398 | Kateřina Trejbalová, Ivan Hirsch
Retro virus HIV je původcem infekce, která před zavedením léčby téměř bez výjimky vedla k onemocnění zvanému AIDS (syndrom získané imunitní nedostatečnosti). Současná antiretrovirová terapie (ART) umožňuje nakaženým pacientům, aby dlouhodobě vedli kvalitní život. ART radikálně snižuje...

Skládanka HIV

str. 400 | Michaela Rumlová, Tomáš Ruml
Po letech relativního klidu (od roku 1993) oznámila americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí v únoru 2016 nárůst počtu nových případů HIV/AIDS ve Spojených státech. Podobná situace nastala ve většině částí světa včetně České republiky. Lékaři dávají tuto skutečnost do vztahu s...

Ty druhé viry v našem genomu

str. 402 | Daniel Elleder, Jan Pačes
Začněme trochu z jiné strany. Dramatický nárůst v kapacitě sekvenačních technologií v posledních letech umožnil poznání kompletní sekvence nejen lidského genomu, ale i genomu řady dalších organismů. V současnosti je přečteno přes sto genomů obratlovců, ambiciózní projekty typu Earth...

Integrujte se a množte se

str. 404 | Dalibor Miklík
Mimo infikovanou buňku jsou retroviry částicemi, které nesou svou genetickou informaci zakódovanou v molekulách RNA. Brzy po vstupu do buňky však virové enzymy tuto informaci přepisují do molekuly DNA, která se o chvíli později stává součástí jaderné DNA buňky – buněčného genomu. Vkládání...

Slepice jako laboratorní zvíře

str. 406 | Jiří Plachý, Jiří Hejnar, Pavel Trefil
Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko získání Nobelovy ceny – Milan Hašek za jednoznačný experimentální průkaz fenoménu imunologické tolerance a Jan Svoboda za důkaz perzistence...

Přes Saharu bez přestávky

str. 379 | Vojtěch Brlík
Přes dvě miliardy ptáků táhnou dvakrát ročně afro-palearktickým migračním systémem. Ten je společně s migračním systémem spojujícím holarktickou část Ameriky s neotropickými oblastmi největší na světě. Tyto mohutné migrační systémy jsou tvořeny migračními trasami, které jsou z velké...

40 %

str. 380 | Ondřej Vrtiška
Celosvětově vzácná, ale na východě Afriky relativně hojná strukturní změna lidského čtvrtého chromozomu snižuje riziko těžkého průběhu malárie o 40 %. Pomocí rozsáhlé genomové analýzy to zjistili britští vědci ve spolupráci s africkými kolegy. Identifikovali řadu strukturních variant...

Drápkovci do Asie nepřiplavali, ale přišli pěšky

str. 384 | Ivan H. Tuf
Drápkovci jsou pozoruhodní živočichové, kteří vypadají jako housenky s tykadly a mnoha nožičkami. Nejstarší fosilní doklady ukazují, že souš kolonizovali před téměř půl miliardou let a od té doby prakticky nezměnili svůj vzhled. Dnešních přibližně  200 druhů je klasifikováno do dvou...

Barva léta 2017: růžová

str. 374 | Ondřej Vrtiška
Biologové každoročně popíšou téměř dvacet tisíc nových druhů organismů. Nevypovídá to o nárůstu rozmanitosti života na Zemi, pouze o jejím lepším poznání. Snižování biodiverzity je naopak jedním z nejvýraznějších environmentálních problémů 21. století. Ve snaze upozornit na...

Perské kanáty a klimatická změna

str. 410 | Ondřej Šráček
Kanát je často mnohakilometrová horizontální chodba, která obvykle začíná v náplavových kuželech horské oblasti relativně bohatší na srážky včetně srážek sněhových (obr. 1). Typická výška kanátu je 1,5 m, šířka 1 m. Sklon kanátu, který určuje rychlost proudění a tím i průtok...

Obří oči do vesmíru

str. 390 | Eva Bobůrková
Evropská jižní observatoř již provozuje několik vynikajících přístrojů, všechny jsou umístěny na jižní polokouli, v Chile. Proč vlastně Evropská jižní observatoř vznikla? S jakými ambicemi? — V době vzniku ESO, oficiálně v roce 1962, stála naprostá většina přístrojů na severní...

Obřad Hamat’sa

str. 430 | Stanislav Chládek
Hlavní ceremoniální události se na tichomořském pobřeží Severozápadu organizovaly především v zimě. Během léta bylo obvykle možné nahromadit dostatečné množství potravin a deštivé zimní měsíce se hodily k společenským událostem. Neobyčejně složitá soustava příbuzných obřadů...

Miliony jezer v pohybu

str. 440 | Jan Kavan, Linda Nedbalová
Extrémní podmínky v polárních jezerech charakterizuje dlouhotrvající ledová pokrývka, v nejchladnějších oblastech dokonce nikdy nerozmrzající. Způsob vzniku jezer předurčuje jejich morfometrické vlastnosti, které zásadním způsobem ovlivňují teplotní režim a v důsledku i charakter...

Dr. Michael Heyrovský

str. 448 | Zdeněk Herman
Krátce před svými pětaosmdesátými narozeninami odešel tiše a nenápadně, tak jak bylo jeho zvykem, ve Vojenské nemocnici, kde – sužován infekcemi – nakonec po několika týdnech marné snahy lékařů i rodiny skonal. Je jen málo lidí, kteří měli tak hluboký vliv na své spolužáky a...

Síla lidské tváře

str. 381 | Ondřej Vrtiška
Lidskou tvář rozpoznají a pozitivně na ni reagují nejen novorozenci, ale dokonce i děti ještě nenarozené. Demonstroval to pokus, při němž britští psychologové prosvěcovali břišní stěnu žen v 34. týdnu těhotenství. Děti tak mohly na vnitřní stěně dělohy pozorovat světelné obrazce a 4D...

Podivní sourozenci

str. 379 | Jiří Hrubý
Mezidruhový hnízdní parazitismus je jev výborně prozkoumaný – kromě naší notoricky známé kukačky a mnohých dalších příslušníků čeledi Cuculidae se vyskytuje zejména u vlhovce hnědohlavého, medozvěstek, afrických vdovek a jihoamerické kachnice černohlavé (úděl pěstounů krmících...

Metan z plastů

str. 377 | Dana Krausová, Oldřich Lapčík
V pracovním sešitě chemie pro 9. ročník jsem si přečetla: „Metan vzniká rozkladem plastů.“ Žáci mají odpovědět, zda je to pravda˝, nebo není. Zajímá mne, jestli je možné, aby metan z plastických hmot vznikl, a když ano, za jakých podmínek? Dana Krausová    Na váš dotaz je...

Potíže s kořenem

str. 377 | Marek Eliáš
Rád bych vás se známil s mou „cimrmanovskou“ úvahou o bodu, který na celkovém fylogenetickém stromu (nejen eukaryot a prokaryot) chybí. Jde o teorii prvničky jediné (The Theory of Primissima Unicata). […] Život možná pochází z jediné prabuňky, prabáze – prvničky jediné. […] Její...

Haló, tady mozek!

str. 458 | Tereza Čalounová
Pravděpodobně jedno z prvních seznámení s vlastním mozkem nastalo v období, kdy jsem chodila do školky a stala se pokusným králíkem své starší sestry. S oblibou na mě zkoušela všemožné blbosti včetně různých pokusů a klamů, které pochytila od svých vrstevníků. Ten, který na mně zanechal...

Už jsme to udělali za vás

str. 460 | Stanislav Vaněk
Koncem 19. století začala fotografie nabývat masového rozšíření. Klíčovou roli tehdy sehrála firma Kodak, která přišla s jednoduchým fotoaparátem, skvělým servisem a chytlavým reklamním sloganem Vy zmáčknete spoušť a my uděláme ostatní. Služby spojené s fotografií představovaly vždy...

Přístavba pokladny a schodiště k Bílé věži v Hradci Králové

str. 462 | Jakub Potůček
Nestává se často, aby novostavba z Hradce Králové zabodovala v prestižní architektonické soutěži. Nicméně i zázraky se občas dějí, a tak jsem neskonale rád, že Cena Klubu Za starou Prahu, kterou spolek každoročně uděluje nejzdařilejší nové stavbě v historickém prostředí, letos putovala do...

Tajemné písmeno

str. 426 | Tomáš Tyc, Pavel Konečný
Čtenářku Vesmíru Lidmilu Fričovou z Berouna zaujal tento technický prostředek především ve chvíli, kdy se na její žárovce objevil šedomodrý obrazec ve tvaru písmene M. „Nikdy se mi nic podobného nestalo, ani nikdo z mých známých nic podobného neviděl. Žárovka byla v lampě sklem nahoru...

Šibenice

str. 444 | Josef Unger
Nejčastějším způsobem popravy v evropském středověku i novověku bylo oběšení. Jednak to od kata nevyžadovalo přílišnou zručnost, jednak visící tělo delikventa mělo odstrašující efekt. Od 13. století získalo hrdelní právo, tedy možnost vynášet rozsudky smrti, mnoho královských i...

Vedná politika v prechode

str. 450 | Ľubomír Tomáška
Študuj vedu! – motivačné heslo celoslovenskej kampane financovanej v roku 2015 takmer 15 miliónmi eur z európskych štrukturálnych fondov korešponduje s celosvetovým rozmachom tejto ľudskej aktivity. Podľa nedávno zverejnených údajov2) sa ročné investície do výskumu a vývoja šplhajú k 2...
Diskuse: 4

Levotyroxin v těhotenství

str. 378 | Petr Sucharda
Lidský plod je závislý na přenosu mateřského tyroxinu placentou zejména v první polovině těhotenství. Lehká, ale i subklinická hypotyreóza (stav charakterizovaný normálními koncentracemi tyroxinu, ale zvýšenou hodnotou tyreostimulačního hormonu TSH) je spojena s potraty, předčasnými porody,...

Další do sbírky (necukerných sladidel)

str. 379 | Oldřich Lapčík
Stonek bobovité rostliny Derris eriocarpa (český název rodu je „kožnatec“, druhové jméno D. eriocarpa jsem neobjevil) se v čínských oblastech Guangxi (Kuang-si, Čuang) a Yunan používá jako obdoba lékořice pod názvem „Tugancao“. Studie zaměřená na sladkou chuť této tradiční léčivky...

Zákulisí

str. 382 | Eva Bobůrková, Ondřej Vrtiška
Objevy za hranicemi fantazie Základní káme n byl položen na konci května, teď už zbývá „jen“ sedm let usilovné práce a evropský Extrémně veliký dalekohled (ELT) se bude moci pustit do pozorování kosmu. Bude to přístroj mimořádný, s průměrem primárního zrcadla 39 metrů se stane...

Z vegetariána kanibalem

str. 385 | Pavel Pecháček
Kanibalismus, tedy požírání jedinců vlastního druhu, je v přírodě docela běžným jevem. V různých podobách jej nalezneme u většiny skupin obratlovců i bezobratlých, přičemž jako první (hned po člověku) nám na mysli vytanou různí členovci, například kudlanky či snovačky. Kanibalské...

Zásah

str. 416 | Jan Veselý
SOHO je družice, jejíž celé jméno zní Solární a heliosférická observatoř. Byla vyslána do vesmíru na konci roku 1995 a od jara následujícího roku monitoruje činnost naší nejbližší hvězdy. Je výsledkem příkladné spolupráce mezi Evropskou kosmickou agenturou ESA a americkým Úřadem pro...

Oddělení zvláštních fondů v době normalizační

str. 456 | Jiří Trávníček
Některé knihy, které byly na konci šedesátých let uvolněny (T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, Josefa Pekaře ad.), se přitom na počátku sedmdesátých let stěhovaly zpět do prohibit. U mnohých se tento cyklus „zákaz–návrat“ zopakoval dokonce třikrát: 1. 1939–1945; 2. počátek padesátých let...

četli jsme —

str. 461 | Eva Bobůrková
Karel Pacner: Tajný závod o Měsíc Albatros Media, Praha 2017, 400 stran + 24 stran přílohy První člověk přistál na Měsíci téměř před půl stoletím. Tento „obrovský krok pro lidstvo“ od té doby sotva co překonalo. Karel Pacner, autor řady knih nejen o kosmonautice (napsal jich 53 a letos za...

O rozpínavosti vesmíru

str. 429 | Jan Veselý, Jan Černý
Především je třeba deklarovat, že veškerá naše měření a pozorování se vztahují jen na takzvaný pozorovatelný vesmír, což je zjednodušeně ta část vesmíru, z níž k nám za dobu jeho existence doletělo světlo. O něco přesněji jde o světlo, které k nám doletělo od doby, kdy se vesmírem...

Nadbytek samic zkracuje délku koitu

str. 380 | Ivan H. Tuf
Mnohonožky jsou nedoceněná skupina pro behaviorální studie. Například s ohledem na samčí investice do potomstva můžeme mezi mnohonožkami najít druhy, kde samci opouštějí samice hned po páření. Dále jsou známy druhy, jejichž samci se snaží samice po páření hlídat, případně se s nimi...

Alkohol a objem mozkové kůry

str. 378 | Karel Nešpor, Ladislav Csémy
Prospektivní, kontrolovaná, deset let trvající studie zkoumala adolescenty, kteří sice nesplňovali kritéria závislosti na alkoholu, ale pili alkohol nadměrně. Tito dospívající měli v porovnání s těmi, kdo alkohol pili málo nebo vůbec, menší objem šedé mozkové kůry v řadě mozkových...

Imunitní systém a nádory

str. 386 | Václav Hořejší
Na počátku dvacátého století si americký chirurg William Coley všiml, že u některých onkologických pacientů, kteří prodělali těžké bakteriální infekce, došlo k regresi jejich nádorů. Zdálo se, že vhodně nabuzený imunitní systém je alespoň někdy schopen odpovídat na nádorové...

Nejrozsáhlejší migrace světa

str. 418 | Adam Petrusek
Každý podvečer, kdy se pod mořskou hladinou zešeří, se dá do pohybu hladová horda. Nejrůznější skupiny živočichů, počínaje planktonními filtrátory živícími se mikroskopickými řasami přes dravé medúzy nebo ploutvenky až po drobné ryby, zamíří z chladných hloubek vzhůru do teplejších...

Barevná čeština

str. 460 | Michaela Lišková
Zalistujeme-li Babičkou Boženy Němcové, zjistíme, že babiččin sváteční oděv sestával mimo jiné z mezulánky hřebíčkové barvy, bílého fěrtochu jako led a damaškového kabátku oblakové barvy – tedy z rezavě hnědé sukně, čistě bílé zástěry a modrého kabátku. Používáním slov...

Co podle lišejníků pozná zálesák a co ekolog?

str. 380 | Miroslav Zeidler
Podle lišejníků na kůře stromů dokázal prý správný zálesák určit řadu důležitých informací pro orientaci v divoké přírodě. Ekologové, jak se zdá, za nimi nezůstali příliš pozadu. Lišejníky jsou známými bioindikátory prostředí, mohly by tedy indikovat i změny globálního klimatu v...

12

str. 382 | Ondřej Vrtiška
Sedm mužů a pět žen ve věku od 29 do 42 let uspělo v jednom z nejnáročnějších výběrových řízení světa. NASA je v červnu představila jako své budoucí astronauty. Dvanáct nejlepších za sebou zanechalo dalších více než 18 300 zájemců. Takový přetlak nemá v historii NASA obdoby. Rekord...

Mallorca a její nevšední galerie škrapů

str. 436 | Jan Vítek
Baleárské ostrovy jsou útržkovitým pokračováním Pyrenejského poloostrova do západního Středomoří. Geologicky i horopisně patří k Betické kordilleře, která je výsledkem třetihorního alpínského vrásnění. Horotvorné procesy daly na Mallorce vznik dvěma horským soustavám, zvaným Serra de...

Andréova výprava balonem k severní točně.

str. 459 | Marek Janáč
1897: Jak známo, nedal se vrchní inženýr Andrée nepříznivými zkušenostmi roku předešlého odstrašiti, aby plán svůj, dosíci balonem severní točny, roku letošního provedl. V uplynulém podzimu a v zimě konaly se neustále přípravy k plavbě této, zvláště balon byl neobyčejně zvětšen, tak...

Město zrozené z fotografií

str. 381 | Ondřej Vrtiška
Systém VarCity, využívající umělou inteligenci k interpretaci obrazových dat, dokáže vytvořit detailní trojrozměrný model města pouze z obrázků všeho druhu – od leteckých snímků přes panoramatické fotografie pořízené auty Google až po běžné turistické momentky nebo videozáznamy...

Genetické dějiny Egypta

str. 381 | Ondřej Vrtiška
Geografická poloha Egypta, která z něj dělá křižovatku asijských, evropských a afrických kultur, se otiskla i do genů jeho obyvatel. Potvrdila to analýza DNA desítek abúsírských mumií z německých muzejních sbírek. Jsou staré 3400 až 1600 let (od Nové říše po římské období) a...