Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Rubrika: Výtvarné umění

ročník 93 (2014)

MOCAK Museum of contemporary art Kraków

str. 314 | Vendula Jurášová, Jakub Potůček
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 92 (2013)

„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plicky

str. 650 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

O Procházkově obraze a „umění výkladních skříní“

str. 458 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

Digitální písmolijna

str. 182 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 91 (2012)

Kamenická práce Loose staršího a mladšího

str. 682 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

Malá galerie vědeckého obrazu

str. 470 | Jan Valenta
na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze

Umělecká anatomie a tělesný patos

str. 374 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

Stará metoda daguerrotypie dnes: Ondřej Přibyl

str. 181 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 90 (2011)

Vůle k formě: růst rostlin a obrazy vitální síly

str. 666 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

Vyšívaná teozofie a malovaná evoluce Hildy Pollak

str. 306 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 87 (2008)

Ateliér a laboratoř

str. 566 | Lada Hubatová Vacková
Diskuse: 2

Přírodověda jako rukověť designéra

str. 342 | Lada Hubatová Vacková
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 84 (2005)

ročník 82 (2003)

Nebezpečnost umění

str. 710 | Jiří Fiala

Konkrétní (srostitá) rekonstrukce

str. 658 | Jiří Fiala

Instalace prostoru

str. 598 | Jiří Fiala

Jiná malebnost

str. 538 | Jiří Fiala

Struktura a čas

str. 478 | Jiří Fiala

Totální neobyčejný realizmus

str. 418 | Jiří Fiala

Svět a světlo

str. 358 | Jiří Fiala

Chvála bláznovství

str. 238 | Jiří Fiala

Vnitřní a vnější

str. 178 | Jiří Fiala

Lyrické bodové struktury

str. 118 | Jiří Fiala

ročník 81 (2002)

Pětadvacet stylů

str. 714 | Jiří Fiala

Transformace a transmutace

str. 658 | Jiří Fiala

Návody k upotřebení

str. 598 | Jiří Fiala

Přírodní, přirozené a umělé

str. 538 | Jiří Fiala

Vidět rukama

str. 478 | Jiří Fiala

Trojí poděkování

str. 418 | Jiří Fiala

Exhumace rehabilitace

str. 358 | Jiří Fiala

Jemnost bytí

str. 298 | Jiří Fiala

Jazyk a obraz

str. 238 | Jiří Fiala

Vytrhávání z kontextu

str. 178 | Jiří Fiala

Vive la nature morte!

str. 118 | Jiří Fiala

Postfeministická střední Evropa

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 80 (2001)

Poselství kamene u cesty

str. 714 | Jiří Fiala

Tělesa těl a těla těles

str. 658 | Jiří Fiala

Hodnoty uměleckého díla ve světle uměleckého falza

str. 588 | Tomáš Kulka
Dávat přednost originálu je projevem snobizmu?

Stanislav Libenský a jeho škola

str. 598 | Jiří Fiala

Fenomenologie absurdity

str. 538 | Jiří Fiala

Okruh Revue K

str. 478 | Jiří Fiala

Informování hmatem

str. 418 | Jiří Fiala

Mentální špajzky

str. 358 | Jiří Fiala

Šťavnatá ontologie dřeva

str. 238 | Jiří Fiala

Stroj-člověk

str. 118 | Jiří Fiala

Milan Albich

str. 4 | redakce

Mezní situace

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 79 (2000)

Člověk-stroj

str. 718 | Jiří Fiala

Surrealistické východisko

str. 658 | Jiří Fiala

Virtuální hyperrealita?

str. 598 | Jiří Fiala

Rehabilitace ornamentu

str. 538 | Jiří Fiala

Správně vzhůru nohama

str. 478 | Jiří Fiala

Archetypy domova

str. 418 | Jiří Fiala

Ars acu pingendi

str. 358 | Jiří Fiala

Metawitz

str. 298 | Jiří Fiala

Smysl a smysly

str. 238 | Jiří Fiala

Debanalizace banality

str. 118 | Jiří Fiala

Terapie doby

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 78 (1999)

Neznámé krajiny informelu

str. 710 | Jiří Fiala

Mimozemšťané a pozemšťané

str. 658 | Jiří Fiala

Paranomos a paranoos

str. 598 | Jiří Fiala

Intuice a řád

str. 538 | Jiří Fiala

Něžné palimpsesty

str. 478 | Jiří Fiala

„Metafysika prostoru“

str. 418 | Jiří Fiala

Svět a světlo

str. 358 | Jiří Fiala

Konstrukce a dekonstrukce

str. 298 | Jiří Fiala

Hráčské chrámy a doupata umění

str. 238 | Jiří Fiala

Vidím-umění

str. 178 | Jiří Fiala

Bytí pobytu

str. 118 | Jiří Fiala

Obraz obrazu

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 77 (1998)

Živly a elementy

str. 710 | Jiří Fiala

Od protézy k přeludu – Stelarc

str. 658 | Věra Jirousová

Tvar a tvor

str. 598 | Jiří Fiala

Tout doit disparaître

str. 538 | Jiří Fiala

Fenomenologie přírody

str. 478 | Jiří Fiala

Kosmos a ornament

str. 418 | Jiří Fiala

Vidění vidění

str. 298 | Jiří Fiala

Těl(es)a a jejich duše

str. 359 | Jiří Fiala

Poutník mezi dvěma řády

str. 238 | Jiří Fiala

Úsečky a písmena

str. 178 | Jiří Fiala

Jaký příběh, takový svět

str. 118 | Jiří Fiala

Počítač jako štětec

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 76 (1997)

Člověk nemusí všemu rozumět

str. 718 | Jiří Fiala

Zabydlování prostoru

str. 658 | Jiří Fiala

Kouzlo odkouzlených kouzel

str. 598 | Jiří Fiala

Idiologie

str. 538 | Jiří Fiala

Kosmická morfologie

str. 478 | Jiří Fiala

Rekonstrukce konstrukce

str. 418 | Jiří Fiala

Abstraktní a konkrétní

str. 358 | Jiří Fiala

Nevědomí bez vědomí

str. 298 | Jiří Fiala

Krajina jako hypotéza

str. 238 | Jiří Fiala

Pravda věcí

str. 178 | Jiří Fiala

Akustická geometrie

str. 118 | Jiří Fiala

Zrušené asymetrie

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 75 (1996)

Mýtická mytologie

str. 710 | Jiří Fiala

Otisky života a doby

str. 658 | Jiří Fiala

Uvnitř sochy

str. 598 | Jiří Fiala

Duše hraček

str. 538 | Jiří Fiala

Obrazová komunikace

str. 478 | Jiří Fiala

Čistá vztahovost

str. 418 | Jiří Fiala

Ozvláštnění

str. 358 | Jiří Fiala

Mluví-li duše

str. 298 | Jiří Fiala

Chymická zahrada

str. 238 | Jiří Fiala

Natura naturans

str. 178 | Jiří Fiala

Vynoření ornamentu z ducha postmoderny

str. 118 | Jiří Fiala
(K ornamentům Ivana Csudaie)

Putrefactio est omnium rerum meter

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 74 (1995)

Zapomínání jako připomínání

str. 710 | Jiří Fiala

Morfoskopie

str. 658 | Jiří Fiala

Antropogeometrie

str. 598 | Jiří Fiala

Čas tvořivý

str. 538 | Jiří Fiala

Na počátku nebylo slovo, ale věta

str. 478 | Jiří Fiala

Realizace reality

str. 418 | Jiří Fiala

Vesmírní umělci

str. 358 | Jiří Fiala

O propadání mezi pojmy

str. 298 | Jiří Fiala
(Miloš Cvach)

Milostné listy

str. 238 | Jiří Fiala

Oslava klamu

str. 178 | Jiří Fiala

Tribunál smyslové zkušenosti

str. 118 | Jiří Fiala

Psychoterapie prostoru

str. 58 | Jiří Fiala

ročník 73 (1994)

Chvála jednoduchosti (Jan Knap)

str. 710 | Jiří Fiala

Neikonické modely vesmíru

str. 658 | Jiří Fiala

Už ani to bytí není co bývalo

str. 598 | Jiří Fiala

Kámen a strom

str. 538 | Jiří Fiala

Oslava pomíjivosti?

str. 424 | Ilja Hurník

Rehabilitace rehabilitace

str. 478 | Jiří Fiala

Chvála kouta (Jiří Beránek)

str. 358 | Jiří Fiala

Stroj a šperk (V. K. Novák)

str. 298 | Jiří Fiala

Všichni jsme stopaři

str. 238 | Jiří Fiala

Časotvary (Olga Karlíková)

str. 178 | Jiří Fiala

Vznikání a zanikání

str. 118 | Jiří Fiala

Galerie H (Zdenek Hůla)

str. 58 | Jiří Fiala