Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Rubrika: Nobelovy ceny

ročník 96 (2017)

Autofagie a nemoc

str. 329 | Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková
článek je přístupný pouze předplatitelům

Nobelova cena za teorii smluv

str. 330 | Marek Hudík
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 95 (2016)

Dlouhé šachové partie s parazity

str. 48 | Oleg Ditrich

Nie, neverím vo večný život, ale...

str. 52 | Michaela Vaškovičová
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 94 (2015)

Modrý problém

str. 82 | Jan Valenta, Ivan Pelant
Nobelova cena 2014
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 93 (2014)

Molekulární dopravní systém u kvasinek i v mozku má stejný původ

str. 40 | František Vyskočil
Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu 2013
článek je přístupný pouze předplatitelům

Jak Tygři prohráli

str. 44 | Marek Hudík
aneb Co víme a nevíme o fungování finančních trhů

ročník 92 (2013)

Klasický, nebo kvantový atom?

str. 706 | Michal Kolář, Zdeněk Herman
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 91 (2012)

Kvazikrystaly

str. 206 | Lukáš Palatinus
Nobelova cena za chemii za rok 2011
článek je přístupný pouze předplatitelům

Vesmír v záři supernov

str. 139 | Petr Slaný
Nobelova cena za fyziku 2011
článek je přístupný pouze předplatitelům
Diskuse: 1

ročník 90 (2011)

Signály nebezpečí

str. 682 | Václav Hořejší
Další „imunologická“ Nobelova cena
Diskuse: 1

ročník 89 (2010)

Nejvyšší ocenění koncům chromozomů

str. 357 | Jiří Fajkus, Eva Sýkorová
Telomery a telomeráza

ročník 88 (2009)

Zelený fluorescenční protein

str. 228 | Jan Černý

Tak zase nic…

str. 121 | Jaroslav Petr
Dlouhá čekání na Nobela

Narušená symetrie v mikrosvětě

str. 124 | Jiří Hořejší
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 87 (2008)

Chemické reakce na povrchu pevných látek

str. 634 | Vladimír Cháb
Nobelova cena za chemii v roce 2007
článek je přístupný pouze předplatitelům

Genetické zaměřování

str. 196 | Jan Černý
Nobelova cena za fyziologii a medicínu 2007

ročník 86 (2007)

RNAi

str. 110 | Masako Asahina-Jindrová, Marek Jindra, Vladimír Kořínek, Julius Lukeš
Mocný nástroj základního výzkumu

Jak se přepisuje genetická informace v buňkách

str. 18 | Vladimír Vondrejs
Kornbergovi mají druhou Nobelovu cenu
článek je přístupný pouze předplatitelům

ročník 82 (2003)

Hmotnostní spektrometrie a velké molekuly

str. 312 | Vladimír Hanuš, Zdeněk Herman, Karel Lemr
Ionizační metody analýzy biologických makromolekul

Struktura biopolymerů

str. 314 | Vladimír Sklenář
Radiofrekvenční kouzla a mag(net)ické čáry máry

Háďátko a genetická regulace buněčného osudu

str. 133 | Masako Asahina-Jindrová, Marek Jindra
Nobelova cena „za červy“

Kosmická neutrina

str. 102 | Jiří Niederle
Částice přinášející informace o původu sluneční energie a o kosmických dějích

Nobelovy ceny a rentgenové záření

str. 42 | Ladislav Pína
Od prvních rentgenových družic po rentgenové zdroje ve vesmíru

ročník 81 (2002)

Otec buněčného dělení

str. 443 | Fatima Cvrčková
Model buněčného cyklu a chod buněčných hodin

Regulační mechanizmy buněčného dělení

str. 447 | Eva Streiblová
Významný krok pro kvasinky a velký skok pro lidské zdraví

Buněčný cyklus, kvasinky, nádory a cytoskelet

str. 449 | Vladimír Vondrejs
Setkání s laureátem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu r. 2001

ročník 80 (2001)

Modelování diskrétního výběru

str. 512 | Richard Podpiera
Jak analyzovat rozhodování, jestliže existuje několik alternativ?

Integrovaný obvod – základní kámen informační revoluce

str. 24 | Jan Valenta
Cena "za IC z TI pro IT"

Vodivé polymery

str. 35 | Stanislav Nešpůrek, Jan Prokeš, Jaroslav Stejskal
Inteligentní materiály pro nové století

Heterostruktury, které slouží všem

str. 32 | Eduard Hulicius, Bedřich Velický
Polovodičové součástky z tenkých vrstev

ročník 79 (2000)

Nobelova cena za ekonomii 1999

str. 553 | Martin Čihák
Robert A. Mundell – jeden z průkopníků cesty k jednotné evropské měně

Chemie v reálném čase

str. 26 | Pavel Jungwirth
„Fotografování“ neuvěřitelně rychlých chemických reakcí

Konfrontace s nekonečnem

str. 28 | Jiří Hořejší, Jiří Hošek

Směrovací číslo v bílkovině

str. 24 | Ivan Raška
Strukturní signální informace v sekvenci aminokyselin

ročník 78 (1999)

Příčina chudoby a hladomorů

str. 71 | Daniel Münich
Amartya Sen: Hladomor není jen důsledkem nedostatku potravin

Chemické reakce na počítači

str. 73 | Stanislav Záliš
Chemie bez zkumavek

Oxid dusnatý jako signální molekula

str. 75 | Jindřich Sedláček
Proč nitroglycerin mírní srdeční bolesti

Kvantové Hallovy jevy

str. 77 | Pavel Středa
Překvapení: kvazičástice se zlomkovým nábojem

ročník 77 (1998)

Laserové chlazení atomů

str. 9 | Břetislav Friedrich
Vřelé přijetí pro studené atomy

Priony

str. 15 | Zuzana Storchová
Nobelova cena, a co dál?

ročník 76 (1997)

Další imunologická Nobelova cena

str. 70 | Václav Hořejší
Obranné reakce proti virovým infekcím

Na počátku byl omyl

str. 72 | Miloš Rotter, Stanislav Šafrata
Nobelova cena za fyziku za rok 1996 – David M. Lee, Douglas D. Osheroff a Robert C. Richardson

ročník 75 (1996)

Na cestě od homeoboxů k genové terapii

str. 7 | Petr Šíma
Nobelovy ceny: fyziologie a medicína 1995

Neutrino a lepton tau

str. 9 | Jiří Niederle
Nobelova cena: fyzika 1995

Chemie atmosféry

str. 12 | Stanislav Záliš
/oxidy dusíku, freony a mechanizmy destrukce ozónové vrstvy Země/

ročník 74 (1995)

Nobelova cena za rozptyl neutronů

str. 273 | Vladimír Dvořák

Karbokationty

str. 138 | Zdeněk Herman
Nobelova cena za chemii 1994

G-proteiny a přenos buněčných signálů

str. 5 | Zdena Tuháčková
Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1994

ročník 73 (1994)

Nobelova cena za ekonomii 1993

str. 330 | Jiří Schwarz
Robert W. Fogel Douglas North

Nobelovy ceny 1993

str. 8 | Jiří Doskočil, Jiří Niederle, Václav Pačes
Michael Smith, Kary Mullis, Richard Roberts, Philip Sharp, Russel Hulse, Joseph Taylor