Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
Home > Redakce > O redakci
reklama

O redakci

Redakce:    
Šéfredaktor:  
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D  
absolvoval FEL ČVUT v Praze v roce 1966. V letech 1969–1971 studoval Ph.D. (počítačové vědy) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v Centru pro teoretická studia (společném pracovišti UK v Praze a AV ČR), jehož byl v letech 1990 – 2008 ředitelem. Přednáší na MFF UK. Šéfredaktorem Vesmíru je od r. 1990. V současnosti se zabývá zejména kognitivní vědou, filosofií mysli a teorií vědy. Knižně vydal monografii Robotika (SNTL, Praha 1980), dva soubory esejí Otevřené oči a zvednuté obočí (Vesmír, Praha 1998) a Zvednuté obočí a zjitřená mysl (Dokořán, Praha 2005), dále filosofické dialogy Sidonia a Sakateky čtrnáctero vykročení (SOFIS, Praha 2004), spolu s M. Ajvazem knížku dialogů Snování. Rok dopisů o snech (Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008) a prozaickou juvenilii Arsemid (1997, druhé, rozšířené vydání 2004).
 
 
Mgr. Ivan Boháček (*1946 v Plzni) bohacek@vesmir.cz
absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. V redakci Vesmíru je od r. 1985. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích ”Newton by se divil” (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii ”Elixíry života a smrti” (Albatros, Praha 1976). Je vedoucím redakce Vesmíru.
 
Marta Ciranová (*1948 v Brezovej pod Bradlom) Marta.Ciranova@savba.sk
Pracovala v slovenskej redakcii Vesmíru od jej založenia v r. 1984 až do r. 1993, v súčasnosti externě rediguje príspevky slovenských autorov. Je redaktorkou časopisu Životné prostredie, ktorý vydáva Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave.
 
Mgr. Pavel Hošek (*1968 v Ústí nad Labem) hosek@vesmir.cz, www
vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V rámci své diplomové práce se zabýval imunitní odpovědí hostitelů na krevsající parazity. Redaktorem Vesmíru je od r. 1993. Kromě redigování textů se stará hlavně o grafickou podobu časopisu a o bezproblémový chod redakční počítačové sítě. Zúčastnil se několika přírodovědných expedic na Madagaskar, do Mexika, Alžíru aj. Na Madagaskaru pracoval na projektu HATOKALIOTSY, v jehož rámci byl prováděn terénní průzkum oblasti Hatokaliotsy na jihozápadě ostrova za účelem vyhlášení rezervace. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, Dharmagaia 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, Argo 2003). O merinské literatuře sepsal teoretickou studii Z historie merinské literatury (Orientální ústav 2003). Je autorem nebo spoluautorem několika výstav o Mexiku a Madagaskaru (např. r. 2007 v Národním muzeu) a informačně bohatého webu o Madagaskaru.
 
Rita I. Kindlerová (*1974 v Praze) kindlerova@vesmir.cz
Vystudovala na FF MU v Brně novořečtinu a ukrajinštinu, v současné době na téže fakultě píše dizertační práci z ukrajinistiky. Je jediná pravidelně publikující překladatelka z ukrajinštiny (např. knihy Oksany Zabužko, Jurije Vynnyčuka, Natalky Sňadanko, antologie současné ukrajinské povídky, ukrajinské pohádky atd.). Spolupracovala na překladech lidových písní a vyprávění z východního Slovenska (Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska: jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech, SlÚ AV ČR, 2009). Podílela se na tvorbě několika česko-řeckých konverzací a slovníků. Dopisuje česko-ukrajinský/ukrajinsko-český slovník homonym. Pravidelně jezdí na Ukrajinu, kde dobrovolně reprezentuje Českou republiku na poli kultury, zvláště literatury a překladu. Vede rubriku ukrajinská literatura na portále www.iliteratura.cz. Je členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů, Obce překladatelů a České asociace ukrajinistů. Působí v komorním sboru Gontrassek, který se zabývá interpretací renesanční a barokní polyfonie. Jako členka Scholy Týnského chrámu natočila tři CD s duchovní a lidovou hudbou (Ave Regina Caelorum – 2000, Roráty, české adventní zpěvy 16. st. – 2002, Hejdumdá – 2010). Spolupracuje s o. s. Kočičí naděje, které pomáhá opuštěným kočkám.
 
Zora Šimečková (*1976 v Rychnově nad Kněžnou) simeckova@vesmir.cz
vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky. Ve Vesmíru působí jako redaktorka od roku 2000. Ve volném čase hraje v amatérském divadelním souboru.
 
RNDr. Stanislav Vaněk (*1952 v Kladně) vanek@vesmir.cz
po ukončení studia biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze krátce působil jako zoolog v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Po půlročním redigování časopoisu Živa získal studijní pobyt v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. V té době se aktivně věnoval horolezectví, podnikal výstupy v Alpách, Dolomitech, Kavkaze, Yosemite, Pamiroalaji a nějaký čas se živil výškovými pracemi. V osmdesátých letech absolvoval Institut výtvarné fotografie a navštěvoval Pražskou fotografickou školu. Před příchodem do redakce Vesmíru v roce 1990 deset let pracoval v oddělení klinické hematologie 2. fakultní nemocnice v Praze, kde se především zabýval imunologií a tehdy u nás nově zaváděnou průtokovou cytometrií. Je zástupcem vedoucího redakce Vesmíru.
 
Marie Voráčková (*1950 v Horní Krupé) vorackova@vesmir.cz
pracovala jako výrobní technik SPN v redakci cizích jazyků a od roku 1993 je v administraci Vesmíru. Jejím prostřednictvím lze zajistit knižní objednávky, obdržet informaci o prodejních místech, prodeji, honorářích i o předplatném časopisu. Krom toho se zabývá propagací Vesmíru a organizuje účasti na knižních veletrzích, prezentacích škol… Zbude-li chvilka volného času, ráda a dobře fotografuje.