Knihy a CD
Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
Home > Redakce > Knižní nabídka > Kniha
reklama

Kniha

rejstřík Vesmíru na disketě

Autor: redakce

Počet stran: 0

Rok vydání: 2002

Cena: 84.00 Kč

Vydání je rozebráno

Obsah Vesmíru na disketě Úplný obsah Vesmíru z let 1871, 1923, 1924, 1951 a 1982-2002 v elektronické podobě je uspořádán jako databáze buď ve formátu *.mdb (MS Access) s přívětivým uživatelským rozhraním, nebo ve formátu *.dbf jako pouhý datový soubor. V obou případech je k užívání nutný původní databázový program (MS Access 97 respektive dBase, FoxPro ap.). Úplným obsahem je myšlen seznam všech uveřejněných článků (nikoliv celé vlastní texty), tak jak bývá uveřejňován vždy ve dvanáctém čísle každého ročníku Vesmíru.