Knihy a CD
Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
Home > Redakce > Knižní nabídka > Kniha
reklama

Kniha

Čeští králové I

Autor: Emanuel Vlček

Edice: Postavy českých dějin očima antropologa

Počet stran: 560

Rok vydání: 1999

Cena: 882.00 Kč

Vydání je rozebráno

(Atlas kosterních pozůstatků českých králů přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami) 2. díl monografie Fyzické osobnosti českých panovníků Autor systematicky zpracovává a vyhodnoceje kosterní pozůstatky našich dvou královských dynastií. Vynikajícím způsobem vyvážil vědecké zpracování materiálů s interpretací nálezů, která je pochopitelná i pro vzdělaného laika. Řada nálezů na kostrách našich králů a příslušníků jejich rodin je velmi překvapivá, někdy dokonce s nádechem senzačnosti. Emanuel Vlček v mnoha případech přispěl výsledky svých mimořádně cenných výzkumů k objasnění dějinných skutečností, týkajících se především tělesných vlastností, zdravotního stavu a příčin úmrtí českých panovníků, k upřesnění příbuzenských vztahů i k atribuci dlouho neidentifikovaných či špatně určených kosterních pozůstatků.

obsah »