Knihy a CD
Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
Home > Redakce > Knižní nabídka > Kniha
reklama

Kniha

Biologie krajiny

Autor: Jiří Sádlo, David Storch

Počet stran: 96

Rok vydání: 2000

Cena: 66.00 Kč

Vydání je rozebráno

Čím je výjimečná příroda Čech a Moravy? Jak stará je naše příroda a jak se vyvíjela? Jak člověk měnil krajinu dříve a jak ji mění nyní? Jaké typy prostředí u nás najdeme? Co jsou bílé stráně? Co jsou jesepy? Jsou u nás vůbec pravé stepi? Čemu musí čelit organismy na skalách a sutích? Jak se žije ve skalním podzemí? Proč u nás roste víc druhů rostlin na vápnitých než na kyselých půdách? Proč zrovna na rašeliništích a v horách přežívají druhy z doby ledové? Jaké jsou u nás typy řek? Proč je tolik ptáků a savců vázáno na vody a mokřady? Jak organismy čelí povodním? Jsou povodně normální? Jak funguje přirozený les? Jakou roli v jeho obnově hrají živočichové? Proč je u nás málo druhů stromů? Jaké jsou u nás typy lesa a proč každý roste někde jinde? Patří kůrovec na Šumavu? Co znamená, že je něco přemnožené? Jak se liší tradiční a moderní obhospodařování krajiny? Co je to kulturní step? Jak vznikly louky? Zaniká česká krajina?

obsah »