Knihy a CD
Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
Home > Redakce > Knižní nabídka > Kniha
reklama

Kniha

Mimicry, aposematism and related phenomena in animals and plants (Bibliography 18001990)

Autor: Stanislav Komárek

Počet stran: 296

Rok vydání: 1998

Cena: 588.00 Kč

Vydání je rozebráno

The largest bibliography ever produced on the subject of mimicry, aposematism and related phenomena. It contains a total of 5000 bibliographical entries, with information being given on each of them under the following five categories: the geographical region, genus or higher taxonomic group, type of mimicry, the model which is mimicked, and the type of work. The book is equipped with comprehensive indexes. The high degree of cross-referencing between the individual entries and the indexes ensures that the information you are looking for can be found quickly and easily. The publication is indispensable for any academic institution concerned with mimicry (Batesian, Muellerian, Peckhamian) and aposematism. It emphasizes the broader ecological and ethological context. Particular attention is devoted to predation and pollination, but works are also included dealing with eyespots, extreme examples of crypsis, false heads, etc. Ideal for finding relevant material quickly and easily. Also contains older, little-studied works which are nevertheless of a high standard and have a contribution to make to the field.

Největší bibliografie všech dob k tématu mimikry, aposématizmu a příbuzných jevů. Obsahuje celkem 5000 bibliografických položek charakterizovaných pěti typy údajů: geografickou oblastí, rodem či vyšší taxonomickou skupinou, typem mimikry, napodobovaným vzorem a typem práce. Kniha je opatřena důkladnými rejstříky. Rychlé a bezproblémové vyhledávání je zajištěno vysokou provázaností jednotlivých údajů a rejstříkových hesel. Publikace nepostradatelná pro vědecká pracoviště zabývající se tématem mimikry (Bates, Müller, Pectham) a aposématizmu. Důraz je kladen i na širší ekologický a etologický rámec. Značná pozornost byla věnována predaci a opylování. Obsahuje ale i práce týkající se očních skvrn, extrémních případů krypse, falešných hlav, atd. Vhodná pro rychlou a snadnou rešerši. Zahrnuje i starší, málo studované, avšak kvalitní a přínosné práce.

obsah »