Knihy a CD
Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
Home > Redakce > Knižní nabídka > Kniha
reklama

Kniha

Tajemství hladiny

Autor: Anton Markoš

Edice: Medúza

Počet stran: 368

Rok vydání: 2000

Cena: 282.00 Kč

Vydání je rozebráno

Na jedně straně stojí experimentální vědy, které hledají jednoduché zákonitosti na pozadí různorodosti jevů. Na straně druhé vědy humanitní, které na podobné ambice z velké části rezignovaly; vnímají jedinečnost a historickou podmíněnost kulturních projevů, včetně samotného poznání. Historicky je dnešní biologie spíše vědou experimentální. Živá bytost se však formuje jako entita historická. Z toho pramení některé paradoxy i výzva pro současnou biologii. První část knihy je polemikou s objektivistickým přístupem některých biologických věd a hledá kořeny tohoto přístupu v dějinách biologie. Druhá část mapuje méně známé a dnes polozapomenuté proudy v biologii 20. století a analyzuje, zda a jak by mohly oslovit dnešního biologa. Třetí část na příkladu "ekologie proteinů" v buňce, morfogeneze a diskusí kolem planetárního superorganizmu upozorňuje na některé výzvy pro současný biologický výzkum, kde by se hermeneutické přístupy mohly uplatnit ruku v ruce s experimentálními.

obsah »