Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
Home > Časopis Vesmír > Historie časopisu > Václav F. Kumpošt
reklama

Historie časopisu Vesmír

Václav F. Kumpošt

Jméno zakladatele Vesmíru bohužel v Malé čs. encyklopedii nenajdete. Čtenářům, kteří se o jeho osobu zajímají, doporučuji velice vřele tři krásné články o počátcích Vesmíru, které napsal prof. Otakar Matoušek k 90. a 100. vyročí vzniku časopisu (Vesmír 40, s. 35 a 88, Vesmír 50, s. 132). Zde se můžeme také dočíst, že neznáme Kumpoštovu fotografii a že snaha nalézt ji v pozůstalosti jeho slavného nevlastního bratra Eduarda Alberta nebyla úspěšná. Proto mě překvapil následující dopis Františka a Vlasty Pirkových:

V. F. Kumpošt

Vážení přátelé,
v albu našeho dědy jsme před mnoha lety zjistili, že mezi fotografiemi přátel je i fotografie Václava F. Kumpošta, zakladatele „Vesmíru" (1846–1874). Děda, Woldemar R. Mazura (1838–1900) by1 kupec v Žamberku. Vedle toho i fotografoval (viz knihu Pavla Scheuflera: Fotografické album Čech 1838–1914, vydanou v loňském roce). Děda byl nejdůvěrnějším přítelem profesora MUDr. E. Alberta, v jehož rodině vyrostl i sirotek z příbuzenstva Václav F. Kumpošt. Bohužel neznáme přesně rok, ze kterého originál fotografie pocházi. Jenom podle ostatních fotografií v albu můžeme předpokládat začátek let sedmdesátých minulého století. Jediné, co víme určitě je, že autorem fotografie je děda a poznámka na fotografii, že je to VFK, je napsána rukou naší matky, dědovy snachy. Doufali jsme, že se nám podaří v archívech objevit další fotografii pro porovnání, ale během 30 let se nám to nepodařilo. Poněvadž se blíží 120. výročí od vyjití prvního čísla Vesmíru a my jsme mezitím také notně zestárli, rozhodli jsme se nechat zhotovit kopie, které Vám v příloze zasíláme.
S pozdravem

František a Vlasta Pirkovi, Žamberk

Tolik tedy dopis. Vzhledem k uváděným okolnostem se domnívám, že dokud nebude podoba zakladatele Vesmíru potvrzena archívním nálezem, zůstává jeho podoba nejistá.

Ivan Boháček, Vesmír 70, 267, 1991/5