Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
Home > Časopis Vesmír > Historie časopisu > Putování Vesmírem
reklama

Historie časopisu Vesmír

Putování Vesmírem

Jak je doloženo v archívech, posledního březnového dne roku 1871 předložil student lékařství Václav F. Kumpošt c. a k. policejnímu ředitelství oznámení, že "začne ve svém bytě na Karlově náměstí vydávat vlastním nákladem a ve vlastní redakci periodický časopis Vesmír". Kumpoštovo podání je rodným listem časopisu, který vychází s přestávkami dodnes a v Čechách patří k nejstarším - 3. května tomu bylo sto dvacet pět let, co vyšlo jeho první číslo.

Vesmír vždy především popularizoval přírodní vědy. Ale často měl větší a širší ambice: chtěl připoutat čtenáře, hlavně ty mladší, k zájmu o poznání vůbec. Tvůrci časopisu viděli v popularizaci vědeckých poznatků vyzvedávání trvalejších hodnot, přesahování horizontů každodennosti, upozorňování na děje posouvající lidstvo z ústraní laboratoří někam dál. Byla to práce obtížná a ne příliš vděčná, o poznání, pokud se nedá rychle využít nebo rovnou zpeněžit, nebyl mezi lidmi nikdy zas tak velký zájem, o nějakém přesahování každodenních horizontů nemluvě.

V roce 1923 časopis obnovil po několikaleté odmlce profesor Bohumil Němec, už tehdy slavný biolog. Málokdo však ví, že to udělal z podnětu a na naléhání Aloise Rašína, jenž byl znám jako tvrdý finančník, tvůrce pevné československé měny. Němec k tomu v prvním čísle obnoveného Vesmíru napsal: "Byla to Rašínova myšlenka, abych vydával populární přírodovědecký časopis, který by učil čtenáře lásce k přírodě, povznášel je ze rmutu denního života, odváděl je od výhradného zájmu o denní boje politické a vedl je k čisté radosti z nekonečné rozmanitosti, krásy a věčné zákonitosti přírody." Málo známý fakt zvyšuje obdiv k Rašínovi, ale vnucuje i myšlenky na věčný nedostatek osvícených finančníků, i ten současný.

Bohumil Němec napsal ve stejném čísle v lednu 1923 čtenářům, co Vesmír chce: "Prožili jsme a prožíváme v posledních letech veliké převraty politické a sociální a je přirozeno, že mysl čtoucího obecenstva byla odváděna od zájmu na poznání přírody, ve které žijeme a jíž jsme členy. Nebylo by dobře, kdyby tomu tak bylo i nadále. Snad právě mohl by návrat k přírodě, návrat k zájmu o ni a o pokrok jejího poznání přispěti k tomu, abychom se povznesli nad denní vášně a rozhlédli se po životě z hlediska věčného koloběhu přírody." A dál napsal muž, který později vstoupil i na politické kolbiště jako prezidentský kandidát: "Zvláště v této době porušených anebo rozbouřených názorů mravních, v době bezohledného boje o moc a honby za hmotnými úspěchy je třeba, aby byl v našem národu udržován a posilován onen vyšší a ušlechtilý zájem, jímž se lidstvo povznáší nad prospěch všedního dne a jímž se stává opravdu bytostí stojící nad přírodou." Napsal by to dnes trefněji?

Němcovo programové vyznání se v historii českého Vesmíru citovalo ostatně mnohokrát. V říjnu 1951 například doputoval do časopisu závan nových časů a oznámen byl odmítnutím Němcova programu: "V době dočasného vítězství kramářovské, rašínovské a vší ostatní reakce nad dělnickou třídou program odpoutávání od všedních starostí poznáváním ,zajímavostí přírody' staví časopis a vědu jím představovanou do jasné politické fronty vykořisťovatelů..." A když po dalších čtyřiceti letech skončilo dočasné vítězství mluvčích dělnické třídy, připomenula se ve Vesmíru při formulování příštího programu opět někdejší slova Bohumila Němce: "Časopisem Vesmír chceme dáti nejširším vrstvám čtoucího obyvatelstva do rukou pramen všestranného, spolehlivého poučení o přírodních vědách a jejich užití v denním životě."

Současná podoba časopisu se těchto slov přidržuje, a pokud najde Vesmír přízeň dnešních osvícených finančníků, bude mezi námi plnit své ušlechtilé poslání jistě ještě dalších sto pětadvacet let.

Vladimír Petřík, Magazín Dnes, 16. 5. 1996