Reprezentanti analyzovaných objektů: zleva axon, dendrit, synapse a gliová síť. objekty nejsou znázorněny ve stejném měřítku.