Znázornit a analyzovat lze i vnitřní ultrastrukturu objektů. V daném případě jsou v dendritu mitochondrie zbarveny zeleně, endoplazmatické retikulum žlutě a mikrotubuly červeně.

Snímek Josef Špaček