Krychle 6×6×5 µm je srovnatelná s velikostí červené krvinky.