Trojrozměrná rekonstrukce tkáně mozkové kůry velikosti 6×6×5 µm. Barevně jsou rozlišeny axony (zeleně), dendrity (žlutě) a glie (modře). Hrana měřítka (krychličky v levém dolním rohu) je 1 µm. Pozadí tvoří dvojrozměrný elektronogram ultratenkého řezu mozkovou tkání.

Snímek Josef Špaček