A tak to vypadá jedno mládě (patrně samce) jako tekutinový preparát uložený ve sbírkách katedry zoologie PřF UK. Snímek Roman Hrdlička