V příbřežní části močálu se vytvořil souvislý tisovcový les (Taxodium distichum); Merchants Millpond, Severní Karolína. Snímky Karel Mach a Martina Havelcová