Terapeutka pomáhá při rehabilitaci dvěma dětem postiženým poliem (dětskou obrnou) rozhýbat dolní končetiny. V raných padesátých letech 20. století se objevilo ročně 20 tisíc nových případů obrny, po zavedení očkování toto číslo kleslo do roku 1960 na tři tisíce. Systematické očkování zastavilo šíření poliovirů a v USA či Evropě se díky němu podařilo poliomyelitidu vymýtit. (V USA se poslední případ nezavlečené dětské obrny vyskytl v roce 1979, evropský kontinent je prohlášen za poliomyelitidy prostý od roku 2002. V Československu se nevyskytl žádný případ nezavlečeného polia od srpna 1960.) V některých zemích (Afghánistán, Pákistán, Nigérie aj.) se naopak dětská obrna vyskytuje dodnes. Dva případy nákazy se loni objevily i na Zakarpatské Ukrajině, dle zprávy UNICEF to souvisí s malou proočkovaností ukrajinské populace. Snímek CDC, Charles Farmer, Volné užití