Mezihvězdné bubliny. Na snímku vidíme jeden z párů nalezených kolidujících bublin. Bubliny jsou nejlépe viditelné v rádiovém kontinuu (vlevo dole), kde menší bublina, ležící v místě kolize dvou větších bublin, je velmi dobře patrná jako jasná oblast poblíž středu obrázku. V infračerveném pozorování (vlevo nahoře) lze kromě malé bubliny uprostřed vidět jen jednu z větších bublin, v pozorování neutrálního vodíku (vpravo nahoře) je vidět pouze část této bubliny (v pravém rohu obrázku). Zde stojí za povšimnutí snížená emise v oblasti kolize bublin, ionizované vnitřní části menší bubliny se projevují jako „prázdné“ místo. Pozorování v CO molekule (vpravo dole) ukazuje koncentraci molekulových oblaků v místě kolize bublin. Žluté křížky zobrazují pozice velmi hustých shluků z katalogu BGPS (ac.caltech.edu/data/BOLOCAM _GPS).