Vlčice sražená r. 2012 u Krhové (Valašské Meziříčí), první přímý důkaz o přítomnosti vlka na našem území po téměř stu letech. (Viz Hulva P. et al., Krajinná genetika vlka obecného v Západních Karpatech. In: Kutal M. et al., Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech, Hnutí Duha Olomouc, 2012, dostupné on-line: http://jdem.cz/c24x46.) Karpatská populace vlka představuje horský ekotyp, tedy více splňuje představu o zvířeti z divočiny, je však příliš zatížena lovem i fragmentací krajiny. Snímek www.selmy.cz – Michal Bojda