Smečka z Kokořínska, příslušníci nížinného ekotypu vlka, který se rozšířil z Pobaltí do polských a německých nížin a odtud do ČR . Šelmy se jako většina savců poněkud míjejí se senzorickým světem i nikou civilizovaného člověka, mammaliologie proto hodně spoléhá na technologie (např. noktovizory, fotopasti a bioakustický nebo genetický monitoring) a v případě velkých savců i na pomoc veřejnosti (více informací na hulva@natur.cuni.cz). Snímek Hnutí Duha Olomouc