1. Železobetonový skelet rudních zásobníků v areálu bývalé huti Koněv v Kladně. Plochy, během provozu zapadané drobnými částicemi hornin, jsou dnes porostlé třtinou křovištní47) nebo břízou bělokorou52).