2. Snímek v nepravých barvách zachycuje část odtokového kanálu (anglicky outflow channel) Osuga Valles. Bílá a červená zobrazuje oblasti s největší výškou, modrá s nejnižší. Na snímku je dobře rozpoznatelná síť kanálů, svědčící o dřívějším proudění kapalné vody. Snímek pořídila evropská sonda Mars Express. Zdroj: ESA/DLR/FU Berlin, CCSA 3.0 IGO