4. Sinice rodu Nostoc vytvářející makroskopické slizové kolonie, mnohdy i několik centimetrů velké. Uvnitř kolonií jsou uložena vlákna s heterocytami, specializovanými buňkami schopnými fixace vzdušného dusíku. V Arktidě a na Svalbardu vytváří nostok vysokou biomasu, na některých stanovištích pokrývá povrch půdy velkými koloniemi. Z hlediska koloběhu dusíku je to velmi důležitý organismus, který zajištuje na vybraných lokalitách hnojení dusíkem.