2. Originální negativ filmu Hoří, má panenko (zdroj: Zprávy památkové péče, č. 1/2016). Film byl sice natáčen kamerou, zkonstruovanou pro snímání obrazu v poměru stran 1 : 1,37, ovšem se záměrem vyrobit snímek s poměrem stran obrazu 1 : 1,66 pro kina s rozšířeným filmovým plátnem (Podrobněji M. Novák, Film a doba 58, 182, 2012/4). Při natáčení používal kameraman Miroslav Ondříček v hledáčku kamery vloženou masku, upravující poměr stran obrazu (na ukázce negativu znázorněno plochou převedenou do pozitivu). Miroslav Ondříček podal osobní svědectví o tom, že obraz filmu byl od samého počátku komponován pro poměr stran obrazu 1 : 1,66. Přesto se stalo, že výsledná digitální verze filmu byla rozhodnutím vedení NF A vyrobena pro festivalovou premiéru v Karlových Varech v akademickém formátu 1 : 1,37, což je nejen popřením původního vzhledu filmu, ale lze to hodnotit i jako zvůli proti autorskému právu. Kameraman Miroslav Ondříček proti změně původního formátu obrazu protestoval prostřednictvím Asociace českých kameramanů dopisem ze dne 21. 6. 2012.