Stač í, aby si dítě spojilo zelenou barvu s hořkou chutí, tedy znakem potenciálně nebezpečné potraviny, a může se zcela vyhýbat i jinak neškodným poživatinám, jako je například špenát. Snímek: volné dílo, CC0