7. Rekonstrukce narušení horských smrčin na Šumavě podle letokruhů. Výška sloupečku zhruba odpovídá podílu dospělých stromů, které v daném období v celé krajině odumřely. Červená čára znázorňuje rozložení věku stromů čili pro každé desetiletí jde o podíl nově odrostlých stromů (z jejich celkového počtu). Nejvíc stromů odumřelo a zároveň nejvíc mladých stromků odrostlo kolem roku 1820.