6. Počet letokruhů ukazuje na strom starý přes 100 let. Náhlé a trvalé zvýšení šířky letokruhu dosvědčuje, že v okolí analyzovaného jedince odumřely stromy. Snímek Stanislav Vaněk