5. Analýza šířky letokruhů pomáhá popsat vývoj lesa během staletí. Snímek Jiří Lehejček