3. Mrtvé dřevo je podstatná součást přirozených lesů. Snímek Hana Mrhalová