1. Roky, v nichž podle letokruhové analýzy stromy v horských smrčinách odumíraly (došlo k narušení jejich porostů), se v podstatě shodují s roky, kdy se na Šumavě podle archivních dokumentů vyskytla vichřice nebo gradace lýkožrouta smrkového. Odezva v letokruzích byla zpožděna v průměru o dva roky.