Planktonn í sinice z rodu Dolichospermum, která se podílí na tzv. „vodních květech“ v našich rybnících. Na šroubovicovitých vláknech jsou zřetelné zvláštní buňky – heterocyty, které obsahují nitrogenázu a umožňují sinicím fixovat atmosférický dusík. Ve vegetativních buňkách jsou rovněž patrné tzv. aerotopy, které jsou naplněné vzdušným dusíkem, jsou reverzibilní a umožňují sinicím vznášení i pohyb ve vodním sloupci. Snímek Petr Znachor