Povlaky sinic (uprostřed z rodu Nostoc) ve vlhkém litorálu antarktických jezer. Snímek Linda Nedbalová