1. Příklad atypicky zbarveného jedince koně Převalského. Kvůli manifestaci recesivní alely způsobující absenci tmavého melaninu je kůň světle rezavý a bývá označován jako fox, v typologii domácích koní ryzák (sorrel). Snímek © Vladimír Motyčka.