Dvě nenabité vodivé desky se při malých vzdálenostech přitahují díky kvantovým fluktuacím elektromagnetického vakua. Mluvíme o tzv. Casmirově jevu či Casimirově síle. Na tuto sílu můžeme nahlížet jako na důsledek radiačního tlaku elektromagnetických vln. Kresba © Eva Muchová.