Kresba Georges-Louise Le Sage zobrazující corpuscules ultramondains. Prostor je vyplněn těmito hypotetickými částicemi. Dvě koule se zde přitahují díky vzájemnému stínění. Le Sage na základě této představy dokázal vysvětlit nejen gravitaci, ale také „chemickou afinitu“, tj. proč se některé látky slučují a jiné nikoliv. Z díla G.-L. Le Sage, Essai de Chymie Méchanique, 1761.