Srážející se lodě. Námořníci byli za bouřlivého počasí nejednou svědky přitahování blízko se pohybujících lodí. Toto přitahování je analogické k poněkud exotickému kvantovému Casimirově jevu. Kresba © Eva Muchová.