1. Joseph Wright, Pokus s ptáčkem ve vakuové pumpě, 1768 (Národní galerie v Londýně).