9. Katodová luminiscence (Vesmír 84, 142, 2005/3) hydrotermálně narušeného dřeva Dadoxylon sp. Narušená část dřeva emituje krátce žijící modrou luminiscenci. Horní dvojice obrázků představuje prokřemenělé dřevo, dolní dvojice dřevo prokřemenělé a částečně fluoritizované. Fluorit způsobuje světle modrou katodoluminiscenci. Snímky © Jaromír Leichmann (horní dvojice), Jens Götze (spodní dvojice).