7. Geologicko-sedimentární profil ve výkopu v Chemnitz-Hilbersdorfu. Vrstvy S1–

S6 lze stručně charakterizovat takto:

S1 a S2: Současný půdní horizont sahající zhruba do 1,3 m. Z výkopu hromadně odstraněn jako první.

S3: Hrubě zrnitý, na lapilli bohatý, masívní tuf o mocnosti více než 3,35 m a je složený z pyroklastického proudu s vysokou koncentrací částic. Nejmocnější vrstva bohatá na fosilní kmeny a větve, obklopené často zelenavě či šedavě zbarveným „halem“.

S4: Silně zpevněný zelenavý tuf bohatý na akreční lapilli tvoří tenkou vrstvu (1,5–8 cm) se spoustou polygonálních puklin. Obsahuje vrstvu indikující rostoucí freatomagmatický vliv. Petrifikované „kmeny“ ve vzpřímené poloze in situ.

S5: Série popelových tufů rozdělená do čtyř odlišných litofacií (5.1–5.4). Jemně zrnitý materiál obsahuje většinu stlačených fosilií. Litofacii S5.1 (horizont s listy) označuje hvězdička.

S6: Pestrobarevný prachovec s mocností více než 1,85 m představuje permský půdní profil z období těsně před vulkanickou erupcí. Paleosol (paleopůda), sedimentární báze ještě staršího pralesa, rhizolity a intenzivní barevné skvrny.

Kresba © Mathias Merbitz.