4. Horní graf shrnuje celkový počet druhů, prostřední počet ohrožených druhů a dolní počet druhů pískomilných. Modře jsou znázorněny druhy vyskytující se na plochách ponechaných spontánní sukcesi, červeně druhy na lesnicky kultivovaných plochách a zeleně druhy na plochách ponechaných spontánní sukcesi s narušováním. Na lesnicky rekultivovaných plochách nebyly žádné ohrožené druhy nalezeny. Zobrazen je vždy průměr ± směrodatná odchylka.