3. Mládě kulíka říčního (Charadrius dubius) se v nebezpečí přitiskne k zemi a barevně splyne s podkladem. Tento bahňák je typickým obyvatelem těžených i čerstvě opuštěných pískoven a často i dalších postindustriálních lokalit. Snímek © Jiří Řehounek.