1. Narušování povrchu při různých rekreačních aktivitách udržuje v pískovnách stanoviště pro konkurenčně slabé druhy rostlin. Příkladem je bělolist nejmenší (Filago minima), pískomilná rostlina zařazená do červeného seznamu. Snímek © Jiří Řehounek.