4. Fylogeneze archaických a moderních populací rodu Homo podle mitochondriální DNA (a) a jaderné DNA (b). Červeně neandertálci včetně jedince z Děnisovy jeskyně, modře děnisované, černě moderní lidé. Upraveno podle Prüfer et al., 2013.