3. Schéma popisující scénáře vzniku moderního člověka podle multiregionální teorie (a), teorie Out-of-Africa (b) a teorie difuzní vlny (c). Kresba © Hodgson & Disotell (2008).