7. Počítačová simulace vodního proudu okolo těla kambrického (542–488 milionů let) ostnokožce druhu Protocinctus mansillaensis.