3. Trojrozměrně zachovaný ordovický (488–444 milionů let) ostnokožec Anatifopsis barrandei v křemité konkreci. Délka konkrece je 35 mm. Snímek © Imran A. Rahman.