1. Tři schémata rozrůzňování mnohobuněčných organismů. Vertikální dimenze značí čas, horizontální disparitu. Větve odpovídají jednotlivým kladům. Gould nechápe kmen kladisticky jako klad určité (vysoké) úrovně, ale jako skupinu sdílející klíčovou evoluční novinku (synapomorfii). Obrázek A znázorňuje klasickou představu o rozrůzňování organismů. Obrázky B a C potom Gouldův názor odvozený z pozorování v Burgess Shale. Čárkovaná čára značí kambrijské období, tečkovaná čára dnešek. Všimněme si, že zjednodušený obrázek B jako by dával vznik mnoha kmenů do jednoho okamžiku. Zavdává tak oprávněně důvod ke kritice. Přitom Gouldovu textu daleko lépe odpovídá nezjednodušený obrázek C, kde rozrůznění na úrovni „kmenů“ nastává sice v krátkém období, nikoli však okamžitě. Podle Gould: Wonderful Life, Norton, New York 1989.