5. Pišťucha horská (Ochotona alpina) obývající vysokohorské sutě Altaje je druhem citlivě reagujícím na změny klimatu. Snímek © Ladislav Němec.