Plató Ukok na jižní hranici Altajské republiky s Čínou je jednou ze tří známých lokalit, kde se zachovala glaciální savčí fauna téměř beze změny. Na této náhorní plošině s ročním úhrnem srážek kolem 250 mm, nevýraznou sněhovou pokrývkou a nadmořskou výškou kolem 2300 m se stýká stepní, polopouštní a alpínská flóra i fauna. Snímek © Lukáš Čížek.